Lehikoinen's of the world, Lehikoiset


Toiminta- ja taloussuunnitelma

Talousarvio vuosille 2010-2013

TULOT 2010-2013
Jäsenmaksutulot 6000 €
Yhteensä            6000 €

MENOT 2010-2013
Tiedotus ja kotisivut   2500 €
Sukututkimus             1000 €
Sukuretket                 500 €
Sukujuhla ja -kokous 1000 €
Hallinto                      1000 €
Yhteensä                  6000 €


Toimintasuunitelma vuosille 2013 - 2016


 Sääntöjen mukaan sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja

 historiaa, vaalia suvun perinteitä ja yhteenkuuluvuudentunnetta suvun

 jäsenten keskuudessa.

 

 Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, hallituksen toimikausi on varsinaisten

 sukukokoustet välinen aika.

 

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksien mukaan:

 

* kerää muistitietoa sekä edistää sukututkimustoimintaa

* hoitaa yhteydenpitoa ja tiedotustoimintaa suvun jäseniin toimittamalla tarvittaessa

   tiedotteita sukuun liittyvistä asioista.

* ylläpitää kotisivuja, suvun osoitetietoja ja jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin ylläpitämiseksi

   jäsenen tulee tiedottaa yhteistietojen muutoksista.

*  edistää jäsenhankintaa sukuseuraan.

*  ottaa huomioon jäsenistöltä tulleet toivomukset.

*  alkavan kolmivuotiskauden aikana hallituksen tulisi ennenkaikkea hakea keinoja

    sukutietouden keräämisen tehostamiseksi ja mahdollisen sukuvaakunan tekemiseksi.

*  järjestää sukuretkiä.

*  järjestää sukujuhlan ja sukukokouksen 2016 kesä-syyskuun aikana.

 

 

 

 

 

Kirjaudu sisään
Powered by CMSimple_XH

Laskuri