Lehikoinen's of the world, Lehikoiset


Tietosuojaseloste

Lehikoisten sukuseura ry
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 
Lehikoisten sukuseura ry:n hallituksen nimeämä jäsenrekisterin pitäjä.
 
2. Rekisteröidyt
 
Sukuseuran jäsenrekisterissä käsitellään jäseniksi ilmoittautuneiden henkilöiden tietoja.
 
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
 
Jäsenrekisterin ja sukututkimusrekisterin käyttötarkoitukset ovat rekisteröityjen henkilö- ja osoitetietojen ajan tasalla pitäminen.
 
4. Käsiteltävät henkilötiedot
 
Jäsenrekisterissä ja sukututkimuksessa tallennetaan yhdistyksen jäsenten yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen ja toimintaan liittyviä tarpeellisia tietoja seuraavasti:
- Rekisteröidyn etunimet ja sukunimi, sekä syntymäaika.
- Rekisteröidyn postiosoite ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero;
- Rekisteröidyn kuolintieto poistaa yksilöivän henkilötiedon, jäsenyyden ja osoitteen
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.
 
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
 
Sukuseuran digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot ovat suojatut ja tallennetut siten, että niihin pääsy on vain kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseen tarvitsevalla ja henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat omaavalla henkilöllä.
 
7. Henkilötietojen luovutukset tai siirrot
 
Sukuseura ei luovuta jäsentensä henkilötietoja millekään taholle ilman asianomaisen erillistä kirjallista lupaa. Poikkeuksen tekee vain postin osoitepäivitys osoitteiden osalta.
 
8. Henkilötietojen säilytysaika
 
Henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen tai hänen oikeusturvansa tai soveltava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet sitä vaativat.
 
9. Rekisteröidyn oikeudet
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sukuseuralta hänelle tuleva viestintä tai erota kokonaan sukuseuran jäsenyydestä. Tällöin myös yksilöivä henkilötieto häviää. Lisäksi ennen uuden sukukirjan ilmestymistä asianomaisilla on oikeus saada ote heitä itseään ja perheenjäseniään koskevista tiedoista.
 
10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
 
Jos rekisterissä oleva katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti, hänen pitää ensiksi huomauttaa asiasta rekisterin pitäjää. Jos asia ei selviä, hänellä on oikeus valittaa asianomaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa tai oman työ- tai asuinpaikkansa valvontaviranomaiselle missä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

 

 

 

 

 

Kirjaudu sisään
Powered by CMSimple_XH

Laskuri